КСТ Форуми
Консултация и допълнителна дата за изпит по ПИК при доц. Е. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Консултация и допълнителна дата за изпит по ПИК при доц. Е. Захариева (/showthread.php?tid=696)


Консултация и допълнителна дата за изпит по ПИК при доц. Е. Захариева - tsveti - 16-06-2016

Консултация по дисциплината "Програмиране и използване на компютри" при доц. Е. Захариева ще има на 27.06.2016 г. от 9 часа в лаб. 3304., а не на 23.06.2016 г., както беше обявено.

На 05.07.2016 г. от 9 часа в зала 3312 ще се проведе изпит по ПИК за студенти от ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение.