КСТ Форуми
График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение от нетехнически специалности - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение от нетехнически специалности (/showthread.php?tid=727)


График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение от нетехнически специалности - tsveti - 19-10-2016

График на занятията на ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение от професионални направления извън област на висше образование "Технически науки"