КСТ Форуми
На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2016/2017 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2016/2017 г. (/showthread.php?tid=732)


На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2016/2017 г. - tsveti - 02-11-2016

Учебните занятия за ОКС магистър" - 3-ти семестър по базов учебен план за учебната 2016/2017 г. ще започнат на 07.11.2016 г.
Графикът ще бъде публикуван на 03.11.2016 г.