КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 к -подг.обуч.от нетехнически спец. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 к -подг.обуч.от нетехнически спец. (/showthread.php?tid=740)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 к -подг.обуч.от нетехнически спец. - tsveti - 15-11-2016

Зимна изпитна сесия на специалност КСТ, ОКС "магистър", 1 курс - подготвително обучение - от професионални направления извън област на висше образование "Технически науки"