КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър", 1 курс - подг.обучение за летен сем. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър", 1 курс - подг.обучение за летен сем. (/showthread.php?tid=750)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър", 1 курс - подг.обучение за летен сем. - tsveti - 21-12-2016

График на занятията на специалност КСТ, ОКС "магистър", 1 курс - подготвително обучение след "професионален бакалавър" и от други технически специалности.