КСТ Форуми
Поправителна сесия за редовно обучение на катедри ФХЕ и ОЕЕ - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Поправителна сесия за редовно обучение на катедри ФХЕ и ОЕЕ (/showthread.php?tid=753)


Поправителна сесия за редовно обучение на катедри ФХЕ и ОЕЕ - tsveti - 16-01-2017

Поправителна сесия за редовно обучение на катедри ФХЕ и ОЕЕ за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.