КСТ Форуми
Дипломни защити за м. февруари 2017 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити за м. февруари 2017 (/showthread.php?tid=757)


Дипломни защити за м. февруари 2017 - dgenkov - 02-02-2017

През месец февруари ще се проведе редовна сесия на дипломни защити за ОКС "Магистър".

Предаването на дипломни работи е до 16 часа на 13.02.2017 г.
Защитите ще се планират в седмицата от 27.02 след срока за предаване.
Ще се приемат и дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър".