КСТ Форуми
Изпит по дисц. "Компютърно моделиране" при доц. В. Кукенска - 28.04.2017 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Изпит по дисц. "Компютърно моделиране" при доц. В. Кукенска - 28.04.2017 г. (/showthread.php?tid=786)


Изпит по дисц. "Компютърно моделиране" при доц. В. Кукенска - 28.04.2017 г. - tsveti - 26-04-2017

Изпитът по дисциплината "Компютърно моделиране" за ОКС"бакалавър" - 4 курс, редовно обучение ще се проведе на 28.04.2017 г. от 10 часа в зала 3312.