КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за уч. 2016-2017 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за уч. 2016-2017 (/showthread.php?tid=790)


Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за уч. 2016-2017 - tsveti - 16-05-2017

Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за учебната 2016-2017 г.