КСТ Форуми
Изисквания за разработка и защита на дипломни работи - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Изисквания за разработка и защита на дипломни работи (/showthread.php?tid=801)


Изисквания за разработка и защита на дипломни работи - dgenkov - 07-06-2017

В правилника за организация на учебната дейност на Технически университет - Габрово са описани правилата и задълженията на дипломанта за разработка и защита на дипломни работи.

Основните моменти, заедно с модели на заглавни страници, декларация за авторство и описание на използвана литература за описани в прикачения файл.