КСТ Форуми
Предаване на дипломни работи за месец септември - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Предаване на дипломни работи за месец септември (/showthread.php?tid=809)


Предаване на дипломни работи за месец септември - dgenkov - 30-08-2017

Удължава се срокът за предаване на дипломни работи за защита през месец септември до 08.09. Дипломантите, които искат да отложат предаването на дипломните си работи извън удължения срок, трябва предварително да подадат заявление до ръководител катедра КСТ, съдържащо уважителни причини за отлагането и срока за отлагане, според „Правилника за организация на учебната дейност на Технически университет – Габрово“. Защитите ще се проведат през седмицата от 25.09. Разпределението ще бъде публикувано допълнително.