КСТ Форуми
На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. (/showthread.php?tid=820)


На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. - tsveti - 28-09-2017

Учебните занятия за ОКС магистър" - 3-ти семестър по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. ще започнат на 09.10.2017 г.
На 09, 10 и 11.10.2017 г. ще се проведат лекциите по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Даковски.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.