КСТ Форуми
График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (/showthread.php?tid=823)


График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение - tsveti - 05-10-2017

График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър на учебната 2017-18 г.