КСТ Форуми
На вниманието на магистри - I курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри - I курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г (/showthread.php?tid=827)


На вниманието на магистри - I курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г - tsveti - 09-10-2017

Учебните занятия за ОКС "магистър" - 1-ви семестър по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. ще започнат на 27.10.2017 г.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.