КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2017 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2017 г (/showthread.php?tid=830)


Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2017 г - tsveti - 13-10-2017

Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2017 г.