КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 курс по базов учебен план - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 курс по базов учебен план (/showthread.php?tid=837)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 курс по базов учебен план - tsveti - 28-11-2017

Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 курс по базов учебен план