КСТ Форуми
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 19 12. 2017 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 19 12. 2017 г. (/showthread.php?tid=840)


Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 19 12. 2017 г. - tsveti - 11-12-2017

Всички дипломанти, които трябва да защитават за деня, трябва да бъдат в 13 часа в зала 3309, готови да демонстрират практическата част на разработката си.

Сесията с презентациите и защитите на дипломните работи ще започне след практическите демонстрации в зала 3312.