КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит по ПЕИС за ОКС "бакалавър"-зад.обучение-06.02.2018 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит по ПЕИС за ОКС "бакалавър"-зад.обучение-06.02.2018 г. (/showthread.php?tid=845)


Допълнителна дата за изпит по ПЕИС за ОКС "бакалавър"-зад.обучение-06.02.2018 г. - tsveti - 26-01-2018

На 06.02.2018 г. от 10 ч. в зала 3116 ще се проведе изпит по дисциплината "Полупроводникови елементи и интегрални схеми" при проф. А. Александров.