КСТ Форуми
Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 02.02.2018 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 02.02.2018 г. (/showthread.php?tid=849)


Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 02.02.2018 г. - tsveti - 08-02-2018

Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - редовно обучение, провел се на 02.02.2018 г.