КСТ Форуми
Оценки от поправката по КГIII за ОКС "бакалавър"-редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Оценки от поправката по КГIII за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (/showthread.php?tid=856)


Оценки от поправката по КГIII за ОКС "бакалавър"-редовно обучение - tsveti - 09-02-2018

Оценки от поправката по КГIII за ОКС "бакалавър"-редовно обучение на специалност КДИ