КСТ Форуми
На вниманието на магистри - I курс по базов уч. план за летен сем. на уч. 2017-18 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри - I курс по базов уч. план за летен сем. на уч. 2017-18 г (/showthread.php?tid=857)


На вниманието на магистри - I курс по базов уч. план за летен сем. на уч. 2017-18 г - tsveti - 13-02-2018

Учебните занятия за ОКС "магистър" -1 курс по базов учебен план за летен семестър започват на 16.02.2018 г. от 8.00 ч. в зала 3312. От 8.00 до 14 ч. ще се проведат занятия по дисциплината "Мобилни интернет системи" при доц. Р. Иванов. От 14 до 20 ч. ще се проведат занятия по дисциплината "Платформено независимо програмиране при доц. Е. Захариева.