КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на учебната година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на учебната година (/showthread.php?tid=859)


Дати за дипломни защити до края на учебната година - dgenkov - 16-02-2018

Редовни сесии за дипломни защити:
1. През месец март - за предадените до 02.03.2018 г. дипломни работи ще се организират защити в седмицата от 19.03.
2. През месец юли - за предадените до 29.06.2018 г. дипломни работи ще се организират защити в седмицата от 09.07.

При предадени поне 4 дипломни работи до 04.05.2018 г. ще бъде организирана допълнителна сесия за дипломни защити в седмицата от 14.05.