КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия за ОКС"магистър" - 1 курс по базов учебен план - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия за ОКС"магистър" - 1 курс по базов учебен план (/showthread.php?tid=882)


Лятна изпитна сесия за ОКС"магистър" - 1 курс по базов учебен план - tsveti - 04-05-2018

Лятна изпитна сесия за ОКС"магистър" - 1 курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г.