КСТ Форуми
Промяна на датата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Л. Цеков - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Промяна на датата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Л. Цеков (/showthread.php?tid=886)


Промяна на датата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Л. Цеков - tsveti - 04-05-2018

Изпитът по дисциплината "Бизнес информационни системи" при доц. Цеков, който беше заложен за 21.05.2018 г. ще се проведе на 19.05.2018 г. от 13 часа в зала 3312.