КСТ Форуми
Поправителна сесия за редовна и задочна форма на обучение 2018г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Поправителна сесия за редовна и задочна форма на обучение 2018г. (/showthread.php?tid=906)


Поправителна сесия за редовна и задочна форма на обучение 2018г. - tsveti - 20-06-2018

Поправителна сесия за редовна и задочна форма на обучение 2018г