КСТ Форуми
Дипломни защити през месец септември - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през месец септември (/showthread.php?tid=909)


Дипломни защити през месец септември - dgenkov - 28-08-2018

Предаването на дипломни работи за защита през месец септември е до 31.08.2018 г. включително.

Защитите ще бъдат проведени през седмицата от 17.09 по график, който ще бъде публикуван след 03.09.