КСТ Форуми
Дипломни защити до края на 2018 година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити до края на 2018 година (/showthread.php?tid=916)


Дипломни защити до края на 2018 година - dgenkov - 14-09-2018

Редовна сесия за дипломни защити ще бъде проведена през месец декември 2018 г. За участие в нея дипломните работи трябва да са предадени в канцеларията на катедрата до 30.11 2018 г., а защитите ще се проведат в седмицата от 10 декември.

При наличие на предадени дипломни работи до 01.10, през месец октомври ще се проведе допълнителна сесия, като защитите ще бъдат в седмицата от 15.10.