КСТ Форуми
Информация за прием на студенти за ОКС „магистър”: - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Информация за прием на студенти за ОКС „магистър”: (/showthread.php?tid=919)


Информация за прием на студенти за ОКС „магистър”: - Simona - 28-09-2018

Конкурсният изпит за прием на студенти в ТУ-Габрово за ОКС „магистър”, специалност КСТ от факултет ЕЕ, ще се проведе на 02.10.2018 г. от 08:00 часа в зала АУЛА.