КСТ Форуми
На вниманието на магистри - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри (/showthread.php?tid=920)


На вниманието на магистри - Simona - 05-10-2018

Занятията със студенти от 1 курс,ОКС „магистър” по базов учебен план за учебната 2018-2019 г. ще започнат на 22.10.2018 г. Разписа ще бъде публикуван допълнително.