КСТ Форуми
Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план (/showthread.php?tid=924)


Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план - Simona - 26-10-2018

Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план-2ра седмица.