КСТ Форуми
ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (/showthread.php?tid=936)


ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - Simona - 28-11-2018

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018/19 г. Спец. КСТ, ОКС “магистър”
1 курс - 3 семестъра срок на обучение – базов план