КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия-задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия-задочно обучение (/showthread.php?tid=941)


Зимна изпитна сесия-задочно обучение - Simona - 03-12-2018

Зимна изпитна сесия за м. декември