КСТ Форуми
Дипломни защити през м. декември 2018 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. декември 2018 г. (/showthread.php?tid=942)


Дипломни защити през м. декември 2018 г. - dgenkov - 04-12-2018

Дипломните защити през месец декември ще бъдат проведени на 18.12 2018 г. от 14 часа.

В 14 часа всички дипломанти трябва да бъдат в зала 3309 готови за демонстрация на практическата си разработка. След това ще бъдат представени презентациите в зала 3312.