КСТ Форуми
Допълнителни дати за месеците октомври,ноември и декември. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за месеците октомври,ноември и декември. (/showthread.php?tid=944)


Допълнителни дати за месеците октомври,ноември и декември. - Simona - 05-12-2018

Допълнителната дата за м. декември на доц. Генков е промена и е на 07.12.2018 г. от 13:00 в зала 3114.