КСТ Форуми
Резултати от изпита по „Автоматизация на инженерния труд” - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Резултати от изпита по „Автоматизация на инженерния труд” (/showthread.php?tid=953)


Резултати от изпита по „Автоматизация на инженерния труд” - Simona - 07-02-2019

Резултати от изпита по дисциплината „Автоматизация на инженерния труд”.