КСТ Форуми
Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи (/showthread.php?tid=965)


Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи - Simona - 05-03-2019

Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи ще се проведе на 6.03.19 г. Часа и залата ще бъдат качени допълнително.