КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити по дисциплините ПЕ и ООП при доц. Е. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити по дисциплините ПЕ и ООП при доц. Е. Захариева (/showthread.php?tid=978)


Допълнителни дати за изпити по дисциплините ПЕ и ООП при доц. Е. Захариева - Simona - 02-04-2019

Допълнителна дата за изпити по дисциплините ПЕ и ООП ще се проведе на 18.04 от 13:00 в зала 3311.
На 10.05 от 13:00 в зала 3114 ще се проведе изпит по ООП и ПЕ.
На 19.04 и на 17.05 са допълнителни изпитни дати само по дисциплината ПИК.