КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити за редовно и задочно обучение 2019 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити за редовно и задочно обучение 2019 (/showthread.php?tid=979)


Допълнителни дати за изпити за редовно и задочно обучение 2019 - Simona - 16-04-2019

Допълнителни дати за изпити за редовно и задочно обучение