КСТ Форуми
Изпит по дицпилината Синтез и анализ на алгоритми при проф. Стоян Капралов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Изпит по дицпилината Синтез и анализ на алгоритми при проф. Стоян Капралов (/showthread.php?tid=980)


Изпит по дицпилината Синтез и анализ на алгоритми при проф. Стоян Капралов - Simona - 18-04-2019

Изпит по дицпилината "Синтез и анализ на алгоритми" при проф. Стоян Капралов ще се състои на 15.05 от 14:00 в зала 1110.