КСТ Форуми
Промяна на дата за изпит при доц. Делян Генков - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Промяна на дата за изпит при доц. Делян Генков (/showthread.php?tid=981)


Промяна на дата за изпит при доц. Делян Генков - Simona - 18-04-2019

Изпит по дисциплините Интернет технологии, Компютърни мрежи-проект, Компютърни мрежи и Бази данни- проект, насрочени за 08.05.2018 г. ще се проведат на 13.05 от 14:00 в зала 3312.