КСТ Форуми
На вниманието на всички дипломанти - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: На вниманието на всички дипломанти (/showthread.php?tid=985)


На вниманието на всички дипломанти - Simona - 08-05-2019

Дипломните защити ще се проведaт на 20.05.2019 г. от 13:00 часа.


RE: На вниманието на всички дипломанти - dgenkov - 15-05-2019

Демонстрациите на практическите разработки ще започне в 13:00 часа в зала 3304, след което защитата на дипломните работи ще се проведе в зала 3312.