КСТ Форуми
График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение (/showthread.php?tid=988)


График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение - Simona - 27-05-2019

График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ за месец юни, редовно обучение