Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломно проектиране КСТ - 2020 г.
Author Message
Simona Offline
Administrator
*******

Posts: 127
Joined: Sep 2018
Post: #1
Теми за дипломно проектиране КСТ - 2020 г.
доц. д-р инж. В. Кукенска
За ОКС „бакалавър”
1. Проектиране и реализация на информационна система с конкретно предназначение.
2. Приложение на теорията на масовото обслужване за моделиране на бизнес процеси.
3. Разработка на VHDL модели на компютърни компоненти.
4. Разработка на компютърна игра.
5. Разработка на компютърни модели.
6. Приложение на мрежи на Петри за моделиране на процеси.
7. Моделиране на процеси в информационните системи.
8. Разработка на програмно приложение за филми.
9. Тестване на софтуерни проекти.
10. Разработка на web-базирана система за събиране и обработка на данни.

Теми 8,9 и 10 са заети.

проф. Р. Иларионов
1. Разработване на WEB Базирано приложение по Учебната дисциплина „Компютърна периферия“.
2. Разработване на виртуална лаборатория.
3. Разработване на система за охрана на обекти.
4. Разработване на система за достъп.
5. Разработване на система за тестване на печатни платки на базата входни бъздействия – изходни реакции

доц. д-р инж. Р. Иванов
1. Програмна рамка за разпознаване на човешка дейност чрез конволюционни невронни мрежи
2. JavaScript библиотека за създаване на осезаем тип потребителски интерфейс за хибридни мобилни приложения.
3. Мобилно приложение за проследяване на бременност по гестационни седмици.
4. Използване на push известяване с цел уведомяване на посетителите на обществени сгради при евакуация.
5. Програмна рамка за обмен на електронни здравни досиета съгласно стандатрт FHIR
6. Изполване на услугите на IBM Cloud с цел съхранение на първични данни от сензорни мрежи
7. Мобилна услуга за доставяне на електронно съдържание в зависимост от локацията на клиентите
8. Създаване на прогресивно рекламно Web приложение

доц. д-р инж. Е. Захариева
1. Програмна система за градинско планиране
2. Програмна система за визуализация на пешеходни маршрути
3. Програмна система за планиране на маршрути
4. Програмна система за моделиране и визуализация на структури от данни
5. Програмна система за съхраняване на мотиви на бродерии
6. Програмна система за съхраняване на образци от плетени изделия

доц. д-р инж Д. Генков
1. Разработка на система за IP телефония (има дипломант)
2. Разработка на система за съхранение на данни (има дипломант)
3. Разработка на информационна система за дипломанти (има дипломант)
4. Разработка на система за доставка на Интернет (има дипломант)
5. Разработка на система за резервация на виртуални упражнения (има дипломант)
6. Разработка на информационна система за хотел (има дипломант)
7. Разработка на офисна мрежа с локални и Интернет услуги (има дипломант)

гл. ас. д-р инж. П. Минев
1. Разработка на модел на техническото обслужване на производствените мощности с мрежи на Петри
2. Разработка на модел на натоварването на поточните линии с мрежи на Петри
3. Разработка на процесор с минимален набор инструкции за учебни цели
4. Разработка на процесор със стекова микроархитектура за учебни цели
5. Разработка на програмна система за автоматизиране на дейностите за доставка и подмяна на консумативи за печатащи устройства
6. Изграждане на специализиран файлов сървър (NAS) за споделяне на данни за домашен/малък офис
7. Проектиране на потребителски интерфейс за уебсайт с модули от учебната програма

гл. ас. д-р М. Славов
1. Изграждане на безжична компютърна мрежа за производствено предприятие.
2. Изграждане на компютърна мрежа за производствено предприятие.
3. Изграждане на мрежа тип клиент-сървър.
4. Изграждане на компютърна мрежа чрез IPv6.
5. Изграждане на връзка между отдалечени офиси чрез виртуална частна мрежа.
6. Създаване на уеб сайт за електронна търговия.
7. Изграждане на компютърна мрежа с осигурено качество на обслужването.
8. Изграждане на мрежа за интернет телефония (VoIP).

ас. М. Динев
1. Програмна реализация на алгоритми за декомпозиция на обекти
2. Програмна реализация на алгоритми за компоновка
3. Изследване на алгоритми за декомпозиция
4. Приложение на алгоритмите за декомпозиция при проектиране на системи
5. Разработка на информационна система.
6. Разработка на Web базирана информационна система.
7. Разработване на информационна система за нуждите на онлайн магазин.
15-05-2020, 02:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Messages In This Thread
Теми за дипломно проектиране КСТ - 2020 г. - by Simona - 15-05-2020, 02:40 PM

Forum Jump: