Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломни работи 2021 г.
Author Message
dgenkov Offline
Administrator
*******

Posts: 74
Joined: Apr 2007
Post: #1
Теми за дипломни работи 2021 г.
ТЕМИ
за дипломни работи на специалност КСТ - 2021 г.


проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

1. Проектиране на система за охрана на обекти – има дипломант
2. Разработване на контролер за управление на светофарна уредба
3. Разработване на контролер за управление на светлинно рекламно пано
4. Разработване на контролер за мониторинг и управление на микроклимат в оранжерия за зеленчуци
5. Разработване на контролер за управление на отоплителна инсталация
6. Разработване на контролер за управление на светофар с обратно броене
7. Разработване на контролер за управление на стъпков двигател
8. Разработване на контролер за светлинни ефекти със светгодиодна матрица
9. Разработване на виртуална лаборатория.
10. Разработване на система за тестване на печатни платки на базата входни въздействия – изходни реакции.


доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

Бакалаври:

1. Разработка на web-базирано приложение за туристическа информация – има дипломант
2. Разработка на приложение за генериране на изпитни тестове – има дипломант
3. Разработка на ведомствена компютърна мрежа – има дипломант
4. Разработка на мобилно приложение за завеждане на щети – има дипломант
5. Разработка на web сайт за видеолекции – има дипломант
6. Разработка на приложение за транспортна фирма – има дипломант

Магистри:

1. Разработване на система за сигурност в компютърна мрежа – има дипломант
2. Разработка на мрежова архитектура на система за откриване и предотвратяване на проникване – има дипломант
3. Проектиране на компютърна мрежа с елементи за сигурност – има дипломант

доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

1. Изследване на алгоритми за информационно търсене.
2. Моделиране и изследване на компютърни мрежи.
3. Приложение на крайни автомати за моделиране на процеси.
4. Компютърно моделиране с мрежи на Петри и обобщени мрежи.
5. Компютърно моделиране със системи за масово обслужване.
6. Компютърно моделиране чрез Марковски вериги и процеси.
7. Проектиране и реализация на информационна система за управление на автопарк – има дипломант
8. Проектиране и реализация на информационна система за ловно – рибарски магазин – има дипломант
9. Проектиране и реализация на информационна система за библиотека – има дипломант


доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

Бакалаври:

1. Web услуга за провеждане на състезания по програмиране
2. Създаване на Web услуга чрез програмна рамка Meteor
3. Създаване на Web приложение чрез Blazor WebAssembly
4. Създаване на рекламен микро сайт чрез програмна рамка Vue.js
5. Java приложение за обработка на големи масиви от данни (заета)
6. Web базирана услуга за обслужване на център за кръводаряване (заета)


Магистри:

1. Мобилно приложение за доставяне на съдържание в зависимост от местоположението на клиентите (заета)
2. Мобилно приложение за получаване на информация при евакуация от сгради чрез push нотификации (заета)
3. Мобилно приложение за създаване и тестване на нерелационни бази данни от документен тип.


гл. ас. д-р инж. Петър Борисов Минев

Бакалаври:

1. Разработка на система за сигнализиране с програмируема логика (има дипломант)
2. Разработка на система за поливане с програмируема логика (има дипломант)
3. Разработка на система за мониторинг с програмируема логика (има дипломант)
4. Разработка на система за сигурност с програмируема логика
5. Разработка на калкулатор с програмируема логика
6. Разработка на система за отдалечено конфигуриране на програмируема логика

Магистри:

1. Разработка на разширителна платка за проекти с програмируема логика (има дипломант)
2. Разработка на система за тестване на VHDL код
3. Разработка на система за управление на запасигл. ас. д-р инж. Христо Стефанов Килифарев

1. Разработване на контролер за управление на Bluetooth тонколони – има дипломант
2. Разработка на уеб-базирана компютърна игра – има дипломант
3. Разработване на система за управление на светодиодни светлинни ефекти – има дипломант
4. Разработване на управление за светофарна уредба на кръстовище – има дипломант
5. Разработване на web-базирано приложение за прогнозиране на продажби (Development of a web-based application for forecasting of sales) – има дипломант
6. Разработване на 3D модел на герой за компютърна игра с Blender – има дипломант
7. Разпознаване на изображения с изкуствена невронна мрежа – има дипломант
8. Разработване на контролер за терариум (Управление на микроклимат (поилка, хранилка, помпа за температура на водата, влажност на въздуха) в терариум (за гущери))
9. Система за получаване и съхранение на енергия от пиезоелектрични сензори
10. Контролер за управление на електрически битов уред (бойлер, готварска печка, …)
11. Разработване на система за автоматизиране на поточна линия


гл. ас. д-р инж. Мирослав Стоянов Славов

1. Изграждане на компютърна мрежа за предоставяне на интернет услуги.
2. Изграждане на компютърна мрежа с осигурено качество на обслужването.
3. Изграждане на мрежа с оторизация на достъпа.
4. Изграждане на локална мрежа с разделение на трафика.
5. Изграждане на безжична мрежа на територията на няколко сгради.
6. Изграждане на компютърна мрежа с възможност за отдалечен достъп.
7. Изграждане на мрежа чрез технология за комутиране на етикети (MPLS).


ас. инж. Матьо Стефанов Динев

1. Програмна реализация на алгоритми за декомпозиция на обекти
2. Програмна реализация на алгоритми за компоновка
3. Изследване на алгоритми за декомпозиция
4. Приложение на алгоритмите за декомпозиция при проектиране на системи
5. Разработка на информационна система.
6. Разработка на Web базирана информационна система.


ас. инж. Илиан Цвятков Върбов

1. Моделиране и изследване на микропроцесор.
2. Моделиране и изследване на аритметично логическо устройство.
3. Моделиране и изследване на оперативна памет.
(This post was last modified: 01-03-2021, 12:13 PM by dgenkov.)
01-03-2021, 12:00 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: