Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Допълнителни дати за изпит за м.октомври и ноември 2022 г. за редовно и задочно обуч.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 586
Joined: Feb 2013
Post: #1
Допълнителни дати за изпит за м.октомври и ноември 2022 г. за редовно и задочно обуч.
Допълнителни дати за изпит през месеците октомври и ноември 2022 г. за студенти с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".


Attached Files Thumbnail(s)
   
12-10-2022, 10:22 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: