Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Занятия на спец. КСТ-магистри, подготвително обучение
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Занятия на спец. КСТ-магистри, подготвително обучение
Съобщение:
Занятията на спец. КСТ, ОКС магистър-подготвително обучение, за зимен семестър на 2012-2013 учебна година ще бъдат:
1. За студенти завършили колеж - в периода 15-31.10.2012 г. включително, като първата седмица ще изучават общи за целия факултет дисциплини, а изучаването на специалните дисциплини в катедрата е 22-31.10.2012 г. без прекъсване. Разписът за първата седмица е публикуван на сайта.
2. За студентите завършили други техн. специалности "бакалавър" - в периода 22-31.10.2012 г. включително, без прекъсване.

Разписите за специалните дисциплини и за двете групи студенти ще бъдат публикувани на сайта при първа възможнжст.
10-10-2012, 04:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: