Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломно проектиране спец. КСТ - 2014 г.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 584
Joined: Feb 2013
Post: #1
Теми за дипломно проектиране спец. КСТ - 2014 г.
ТЕМИ
за дипломни работи на специалност КСТ - 2014 г.


доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
1. Изследване на алгоритми за информационно търсене.
2. Моделиране и изследване на информационни процеси.
3. Проектиране и реализация на информационна система за конкретно приложение
4. Моделиране на процеси в комютърните системи.
5. Програмна реализация на задачи за междупроцесни взаимодействия.
6. Программа реализация на алгоритми за топологично проектиране на схеми.
7. Разработка на учебни модули за автоматизирано проектиране.
8. Разработка и тестване на функционални модели на компютърни системи.
9. Разработка и тестване на детерминирани аналитични модели на компютърни системи и мрежи.
10. Разработка и тестване на детерминирани аналитични модели на компютърни системи и мрежи.

ас. инж. Петър Борисов Минев
11. Реализация на пикокомпютър с програмируема логика
12. Реализация на модул за рекламен видео-екран
13. Програмна реализация на алгоритъм за компоновка
14. Реализация на компютърна система със софтуерно микропроцесорно ядро
15. Програмна реализация на алгоритъм за първоначално разполагане (в средата на Eagle)
16. Програмно обезпечение за връзка с рекламен видео-екран
17. Проектиране на модул за управление на светодиодни матрици
18. Програмно обезпечение за модул за управление на светодиодни матрици

ас. инж. Илиян Иванов Тодоров
19. Разработка на уеб базиран пощенски клиент.
20. Разработка на уеб команден интерпретатор за Linux.
21. Разработка на аркадна игра с Adobe Flash.
22. Разработка на програмно приложение за видео стрийминг с OpenCV библиотеки.
23. Разработка на приложение за архивиране на хартиени документи.
(Sane/PHP/MySQL)
24. Разработка и конфигуриране на много офисна мрежа с Windows Server 2008.
25. Изследване на мрежова сигурност на базата на мини тестери с OpenWRT.
26. Следене на мрежова сигурност на базата на мини тестери с OpenWRT.
27. Разработка на уеб магазин. (без използване на CMS's)

доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов
28. Достъп до WEB услуги чрез NFC-базирани „умни” постери.
29. Програмен модул за двумерно моделиране на сгради с цел разработване на мобилни приложения за локализация на предмети и стоки.
30. Разработване на подход за преносимост на програмни обекти.
31. Разработване на програмен интерфейс към NoSQL база данни STSdb.
32. Разработване на интерактивна обучаваща среда на базата на HTML5/CSS3 базирани игри.
33. Разработване на WEB интерфейс за база данни, необходима за управление на складово стопанство.
34. Разработване на модул към WEB услуга за биометрична идентификация на
потребителите по техните лица.
35. Наблюдение на пчелно стопанство чрез NFC-базирани решения.

доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов
36. Управление на слънчев колектор, отдалечен достъп
37. Система за контрол на достъпа с биометрични данни
38. Разработване на Web базирана система за автоматизирано издаване на сертификат при дистанционно обучение
39. Разработване на устройство за управление на чистачките на автомобил Разработване на система за видеонаблюдение
40. Разработване на пожароизвестителна система за сигурност
41. Разработване на цифрово устройство за регистриране на движещи се обекти
42. Проектиране на цифрово устройство за контрол на температура

ас. инж. Борислав Радославов Петров
43. Реализация на система за прекъсване за програмно процесорно ядро чрез програмируема логика.
44. Реализация на RS232 интерфейс за програмно процесорно ядро чрез програмируема логика.
45. Реализация периферна система за управление на 7-сегментен дисплей в програмно просерно ядро чрез програмируема логика.
46. Управление на течнокристален дисплей чрез програмируема логика.
47. Свързване на ротационен енкодер към схема с програмируема логика.
48. Реализация на дистанционно упрвления по Infrared комуникация чрез едночипов микроконтролер.
49. Реализация на дистанционно упрвления по Bluetooth комуникация чрез едночипов микроконтролер.
50. Свързване на ротационен енкодер към едночипов микроконтролер.

гл. ас. инж. Паолина Андреева Радева
51. Разработване на информационна система за организиране на математически състезания
52. Разработване на среда за планиране на дейности
53. Разработване на информационна система за нуждите на училище
54. Разработване на магазин за електронна търговия
55. Управление на взаимодействия между триизмерни обекти
56. Раздвижване на триизмерни модели
57. Създаване на модели за интериорен дизайн
58. Моделиране на триизмерни архитектурни обекти

гл. ас. д-р инж. Делян Георгиев Генков
59. Разработка на информационна система за дърводобив.
60. Конфигуриране на офисна компютърна мрежа с Windows 2012 сървър.
61. Разработка на програмна система за анализ на трафик.
62. Конфигуриране на компютърна мрежа за доставка на Интернет.
63. Разработка на програмна система за строителна фирма.
64. Разработка на програмна система за фотоволтаична централа.
65. Разработка на информационна система за контрол на достъпа.
66. Разработка на сайт за електронна търговия.
29-04-2014, 04:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: