Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломно проектиране на спец. КСТ - 2015 г.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 584
Joined: Feb 2013
Post: #1
Теми за дипломно проектиране на спец. КСТ - 2015 г.
ТЕМИ
за дипломни работи на специалност КСТ - 2015 г.

доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
1. Проектиране и реализация на информационна система за профилираща катедра.
2. Изследване на алгоритми за информационно търсене.
3. Моделиране на процеси с обобщени мрежи.
4. Реализация на програмен модул за топологическо проектиране.
5. Моделиране на компоненти на компютърни системи.
6. Моделиране на процеси в операционните системи.
7. Разработка на учебни модули по компютърно моделиране.
8. Изследване на декомпозиционни алгоритми за графови модели.
ас. инж. Петър Борисов Минев
9. Разработка на модул с програмируема логика за светодиодни матрици.
10. Разработка на модул с програмируема логика за 16-бутонна клавиатура.
11. Разработка на уебсайт за споделяне на студентски проекти с програмируема логика.
12. Разработка на модул с програмируема логика за аудио усилвател.
13. Изследване на хибридни архитектури на интегрални схеми с програмируема логика.
14. Изследване на възможностите за проектиране, чрез синтез на високо ниво.
15. Изследване и анализ на архитектурите на ПЛИС от последно поколение.
16. Изследване на възможностите за проектиране на вградени системи с програмируема логика.
доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
17. Компютърна игра за обучение по математика на деца от предучилищна възраст.
18. Компютърна игра за обучение по български език на деца от предучилищна възраст.
19. Програмна система за градинско планиране.
20. Програмна система за обучение за изграждане на Windows Forms приложения.
21. Програмна система за визуализация на криви линии.
22. Програмна система за визуализация на пешеходни маршрути.
23. Програмна система за проектиране на модели на плетива на една кука.
24. Web-базирана система за споделяне на етнографска информация.
доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов
25. Програмен модул за първична обработка и визуализация на борсова информация в реално време.
26. Електронен магазин за продажба на шаблони за WEB сайтове.
27. WEB сайт за презентиране на музикална група.
28. Създаване на HTML5-базирани on-line тестове.
29. Разработка на WEB услуга, предоставяща интерактивни HTML5-базирани уроци за самообучение и самооценка на знанията.
30. Програмен модул за WEB услуги, който реализира биометрична автентикация на потребителите по параметри на техните лица.
31. Разработка на официален WEB сайт на студентите, завършили специалност КСТ.
32. Разработка на електронен магазин за компютърна техника с възможност за разплащане чрез PayPal.
ас. инж. Борислав Радославов Петров
33. Разработване на контролер на прекъсвания за програмно процесорно ядро PicoBlaze.
34. Свързване на Bluetooth модул към едночипов микроконтролер.
35. Разработване на информационно табло за футбол в зала чрез едночипов микроконтролер.
36. Разработване на ШИМ модул за програмно процесорно ядро PicoBlaze.
37. Управление на LCD дисплей чрез програмно процесорно ядро PicoBlaze.
ас. инж. Паолина Андреева Радева
38. Разработване на информационна система „Професионална реализация на студенти”.
39. Разработване на информационна система „Материално техническа база”.
40. Онагледяване на методи за сортиране.
41. Обработка и графично представяне на числови данни.
42. Разработване на графична среда за оценка производителността на база от данни.
43. Създаване на триизмерен модел културно исторически обект.
44. Разработка на учебни модули за триизмерно моделиране.
45. Разработка на учебни модули за компютърна анимация.
доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов
46. Разработване на система за наблюдение и управление ниво на течност.
47. Разработване на цифров модул за светлинни ефекти.
48. Разработване на цифров модул за управление чистачките и светлините на ретро-автомобил.
49. Разработване на цифров модул за следене на микроклимат в затворен обем.
50. Управление на поточна линия за бутилиране в пивоварната промишленост.
51. Разработване на цифров модул за управление на светофар.
52. Управление на технологичен процес с микроконтролер.
53. Разработване на Web – базирано приложение за фирма.
ас. инж. Илиян Иванов Тодоров
54. Разработка на приложение за архивиране на хартиени документи (Sane/PHP/MySQL)
55. Разработка на приложение за архивиране на хартиени документи (TWAIN/C#)
56. Разработка на web интерфейс за дистанционно управление на аквариум
57. Разработка на plug-in за генрериране на тестове в MediaWiki
58. Разработка на приложение за криптирана текстова комуникация през Интернет
59. Конфигуриране на VPN свързаност с CISCO
60. Разработка на приложение за автоматично преброяване на присъствие (OpenCV, EMGU)
61. Конфигуриране на Active Directory Domain Services
доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков
62. Проектиране и реализация на безжична мрежа за производствено предприятие
63. Конфигуриране на компютърна мрежа за малък офис
64. Конфигуриране на компютърна мрежа за ведомствена организация
65. Конфигуриране на компютърна мрежа за доставка на Интернет
66. Разработка на информационна система за прием в средно училище
67. Разработка на информационна система за компютърен сервиз
68. Конфигуриране на система за IP телефония
69. Разработка на механизми за сигурност в локална мрежа
08-05-2015, 02:34 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: