Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломно проектиране на спец. КСТ - 2017 г.
Author Message
tsveti Offline
Administrator
*******

Posts: 570
Joined: Feb 2013
Post: #1
Теми за дипломно проектиране на спец. КСТ - 2017 г.
ТЕМИ
за дипломни работи на специалност КСТ - 2017 г.

доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
1. Проектиране и реализация на информационна система за профилираща катедра
2. Реализация на алгоритми за структурна декомпозиция
3. Реализация на програмни модули за конструктивно проектиране
4. Компютърно моделиране на компоненти на компютърни системи
5. Реализация на програмни модули за междупроцесни взаимодействия
6. Реализация на програмно осигуряване на система за управление
7. Проектиране и реализация на информационна система за управление на процесите в търговска мрежа
8. Разработка на учебни модули за работа с платформа Zynq

доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
За ОКС „бакалавър”
9. Програмна система за градинско планиране
10. Програмна система за обучение за изграждане на Windows Forms приложения
11. Програмна система за визуализация на криви линии
12. Програмна система за визуализация на пешеходни маршрути
13. Програмна система за проектиране на графични примитиви
14. Програмна система за планиране на маршрути
15. Програмна система за моделиране и визуализация на структури от данни

За ОКС „магистър”
1. Програмна система за проектиране на модели на плетива на една кука
2. Web-базирана система за споделяне на етнографска информация.

доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов
16. Създаване на Web приложение за обучение на базата на блоково програмиране
17. Разработване на електронен магазин чрез използване на платформа OpenCart.
18. Създаване на Web-базиран фирмен каталог
19. Асинхронна и паралелна обработка на информация от безжични сензорни мрежи
20. Разработване на Web услуга за агрегиране и филтриране на новини
21. Програмен модул за реализация на двуфакторна авторизация на достъпа до Web ресурси
22. Използване на BLE маяци за локализация на региони на интерес в сгради
23. Разработка на официален WEB сайт на студентите, завършили специалност КСТ


доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов
24. Разработване на система за автоматизиране на поточна линия (има дипломант)
25. Разработване на контролер за управление на стъпков двигател (има дипломант)
26. Разработване на контролер за светлинна реклама (има дипломант)
27. Разработване на контролер за микроклимат в парник
28. Контролер на температурата на водата в инсталация за отопление
29. Система за получаване и съхранение на енергия от пиезоелектрични сензори
30. Контрол за управление на цветен светодиоден дисплей
31. Разработване на контролер за светлинни ефекти със светгодиодна матрица.
32. Разработване на контролер за управление на RGB-светодиодна матрица.
33. Разработване Web сайт за туристическа информация (има дипломант)

доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков
34. Разработка на система за фотоволтаична централа
35. Разработка на безжична сензорна мрежа
36. Разработка на мрежа за доставка на Интернет
37. Разработка на електронен магазин
38. Проектиране и конфигуриране на мрежа с активна директория
39. Проектиране и инсталация на защитна стена
40. Разработка на междуградска свързаност с виртуални частни мрежи
41. Инсталиране и конфигуриране на система за откриване на пробиви в компютърни мрежи
42. Проектиране и инсталация на IP телефонна централа
43. Изграждане на безжична мрежа за голям търговски обект

гл. ас. д-р инж. Йордан Христов Кънев

44. WEB базирана информационна система за анализ и изследване на рекурсивни цифрови филтри (IIR)
45. WEB базирана информационна система за анализ и изследване на нерекурсивни цифрови филтри (FIR)
46. Разработване на безжично управление на роботизирана количка с едночипов компютър и софтуер за отклоняване от препятствия.
47. Разработване на измервателен уред с помощта на едночипов компютър.
48. Разработване на управление за електронна брава с едночипов компютър.
49. Моделиране и създаване на база данни за ЕРП система.
50. Разработване на програмна логика за система за управление и администрация на научни проекти.
51. Проектиране и изграждане на визуален слой за портална система за комплексни уеб приложения.
10-05-2017, 04:36 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: