Седмица 11 (25.05.2020 - 29.05.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Синтез и анализ на алгоритми - Подготовка за изпит

2. Сигнали и системи - лекция

3. Сигнали и системи - конспект

4. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

5. Анализ и синтез на логически схеми - семинарно упражнение

6. Анализ и синтез на логически схеми - конспект

7. Анализ и синтез на логически схеми - тест

Курс 3

1. Информационни системи - примерен тест

Курс 4

Няма материали

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Висша математика II - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение